Met het programma Uptempo! van TKI Urban Energy en TKI CLICKNL onderzoekt een multidisciplinair team via -learning by doing- hoe versnelling en opschaling gerealiseerd kunnen worden in de energietransitie in de gebouwde omgeving, door kansrijke energie-innovaties en in de Urban Energy-innovatieprogrammas ontwikkelde oplossingen te verbinden aan vragende partijen.


In een reeks van webinars belichten de experts van Uptempo! interessante oplossingen en innovaties voor het verduurzamen van woningen.

Heeft u tips of vragen betreffende de webinairs kunt u contact opnemen met:

Voor overige vragen over Uptempo! neem contact op met de programmamanager: Freek van 't Ooster