Op 1 maart vond het lunchwebinar van Uptempo! en De Renovatieversneller over ventilatie plaats. Er namen (inclusief het panel en LinkedIn) 75 mensen deel aan de discussie; 31% van de deelnemers werkt bij een woningcorporatie.

Veel corporaties kiezen voor roosters in het raam voor de aanvoer van verse lucht. Het huis wordt kierdicht gemaakt en geïsoleerd, maar door de roosters wordt de isolatiewaarde voor een deel weer teniet gedaan. Systemen waarmee verse lucht eerst wordt opgewarmd met de afgevoerde lucht, hebben dat nadeel niet. Tot nu toe was het nadeel dat er vaak nieuwe kanalen nodig zijn. In dit lunchwebinar ging het over nieuwe oplossingen die het aanbrengen van nieuwe kanalen vermijden. Dat kan door decentrale wtw-units in de woonvertrekken, of door de trapkolom te benutten als reservoir voor schone lucht, zoals Brink liet zien. Daniël Duijvestein van Endule betoogde dat de cijfers voor de warmtevraag per vierkantemeter met tien tot vijftien kiloewatt omlaag kunnen als de roosters niet meer nodig zijn. Jimmy Onstenk van Itho Daalderop onderbouwde dit met voorbeeldberekeningen. Een lage warmtevraag per vierkante meter is belangrijk voor allerlei subsidieregelingen en de energieprestatievergoeding.

Veel nadruk legden de sprekers op gezondheidsaspecten. Frans Brouwers van Woonmeij maakte duidelijk dat het zorgen voor een goed binnenklimaat tot de kerntaken van een sociale verhuurder behoort.

Zes op de tien deelnemers hebben wat gehad aan deze editie van de lunchwebinars op de eerste maandag van de maand:
De deelnemers deelden vragen en perspectieven, die onderstaand zijn weergegeven.

Q&A

Q wordt er inmiddels ook meer rekening gehouden met koude terugwinning ivm oververhitting door stevige schil isolaties?
A dit is inderdaad mogelijk met de unit

Q Technisch en kwalitatief gezien helemaal eens. Probleem zit in de kosten versus opbrengsten. Investeringen en kosten vallen bij de Woco, voordelen vallen bij de huurder.
A Hier is via een constructie met een ESCo een oplossing voor, toegepast in Rotterdam. In het volgende lunchwebinar komt dat aan de orde (5 april).

Q In NTA8800 heeft systeem D versus CO2-gestuurd systeem C niet veel voordeel qua energie/CO2-besparing. Investering en inpasbaarheid is hier een bijkomstig nadeel.
A Naast EPV is er ook nog de vergoedingentabel uit het sociaal huurakkoord. Helaas nog wel gekoppeld aan Energielabel en niet aan de warmtevraag.
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/2b15f3fc927b3518/original/Handreiking-vergoedingentabel-Aedes-Woonbond-4-juni-2020.pdf

Q En het C+ systeem?
A Dit is het C-systeem met vraagsturing

Q Hoe beheer je dat er na de installatie van een ventilatiesysteem (D) daadwerkelijk de gewenste goede luchtkwaliteit gerealiseerd is?
A Het begint bij een goede oplevering waarbij aan de hand van metingen aangetoond wordt dat het ventilatiesysteem voldoende luchttoevoer en luchtafvoer levert. Vervolgens is het belangrijk om periodiek onderhoud uit te voeren om te zorgen dat het ventilatiesysteem goed blijft functioneren. Het Aedes Woningventilatie PvE geeft een voorbeeld van onderhoudswerkzaamheden die nuttig en noodzakelijk zijn.

Q Wat is de terugverdientijd van een balansventilatie met WTW als je alleen naar energiekosten kijkt (gemiddeld/bij benadering)?
A Dit is lastig te zeggen omdat je dit zelden alleen invoert en elk huis weer anders is. Bovendien spelen gedragscomponenten een rol, goede voorlichting is belangrijk.

Q WTW belangrijk voor nieuwbouw en renovatie?
A Voor nieuwbouw zijn er nauwelijks nadelen. In renovatie probeer je ingrijpend verbouwen te voorkomen

Q decentrale WTW alleen voor de woonkamer lijkt mij ook een goede oplossing ?
A Dat klopt, hangt een beetje van de situatie af wat het meest geschikt is

Q Lijkt me voor appartementen met momenteel bijvoorbeeld twee radiatoren een prima systeem. Wel lastig te combineren met noodzakelijke afzuiging in KBT.
A Op zich is die mechanische afvoer in keuken badkamer toiliet vaak al wel aanwezig. Maar staat nu altijd aan

Q Ook in preventief en correctief onderhoud liggen kosten van type D met WtW hoger.
Bewonerstevredenheid neemt daar in tegen wel toe.
A Dat klopt