Lunch Webinar Reeks Uptempo!

 

De volgende lunchwebinar is op 7 maart 202213 december 2021 | 13:00-13:45 uur Uptempo! worden bijgepraat opslag van energie in woningen!

In het laatste Uptempo! lunchwebinar van het jaar namen bijna negentig deelnemers deel. Onderwerp van gesprek was collectieve opslag van stroom. Brendan de Graaf van Lyv realiseerde in Rijsenhout, in de gemeente Haarlemmermeer een buurtbatterij. Hij vertelde de bezoekers dat het wachten nog even op de politiek is, maar dat dan alle seinen op groen staan voor collectieve opslag. De dubbele energiebelasting is al verleden tijd en een aangenomen kamermotie vraagt het kabinet te verkennen hoe buurtbatterijen een oplossing kunnen bieden voor het overbelaste elektriciteitsnet. Lokale energiegemeenschappen hebben in ieder geval de wind in de rug; de Europese Commissie wil hier ruim baan voor maken. De elektrische auto gaat een groot beslag op de netwerkcapaciteit leggen, maar kan juist ook onderdeel van de oplossing worden. Zo worden in een pilot in Voorschoten deelauto’s geladen aan een geïntegreerde buurtatterij en snellader op gelijkstroom. 

Datum: maandag 13 december 2021

15 november 2021 | 13:00-13:45 uur Uptempo! lunchwebinar Circulair isoleren

Het isoleren van gevels scheelt veel energie, maar de traditionele materialen hebben natuurlijk wel een footprint. Hoe kunnen we dit circulair inrichten? Recente isolatiematerialen komen bijvoorbeeld uit de textielinzameling of afvalstromen. Of kunnen we beter kiezen voor biobased isoleren, zoals producten op basis van vlas en hennep? In dit lunchwebinar van Uptempo!, dit keer op de tweede maandag van november, krijg je snel een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. Maandag 15 november van 13:00u tot 13:45 heten Peter Linders en Niels Rood je graag welkom!


4 oktober 2021 | 13:00-13:45 uur warmteterugwinning in doucheruimten

Wilt u in 45 min. worden bijgepraat over warmteterugwinning in doucheruimten. Met een inbouw terugwinsysteem in de douche, bespaart de bewoner niet alleen op de gasrekening. Een buffervat en een warmtepomp kunnen samen veel ruimte innemen. In sociale woningen is ruimte schaars. Een klein vat en een kleine warmtepomp is mogelijk door de warmte uit douchewater terug te winnen. Dat leidt niet alleen tot een uitstekende businesscase, maar ook tot meer woonruimte in een gasvrije oplossing. In dit lunchwebinar van Uptempo! vertellen Sanura en Hamwell meer over de toepassing van hun douche-wtw's in rijwoningen en appartementen.


6 september 2021 | 13:00-13:45 uur Woningautomatisering en monitoring om de energierekening te managen!

Wilt u in 45 min. worden bijgepraat over hoe je met woningautomatisering en monitoring je energierekening kan managen?
Volg dan het lunchwebinar van Uptempo! op 5 juli 2021 13:00u

5 juli 2021 | 13:00-13:45 uur Warmte oogsten voor rijwoningen en hoogbouw!
Wilt u in 45 min. worden bijgepraat over hoe er warmte geoogst kan worden met beschikbare innovaties?
Kijk dan het lunchwebinar van Uptempo terug! 


7 juni 2021 | 13:00-13:45 uur Met welke hypermoderne middelen kunnen we woningmandjes maken voor in Renovatiestromen

Drones, zeppelins en pointcloud-camera's. Wat heb je eraan als woningcorporatie? 'Meer dan je zou verwachten', volgens Kees den Dekker van Republiq. In het lunchwebinar van Uptempo op 7 juni (13:00-13:45) kijken we naar gevelherkenning, open data, een open source engine voor maatregelpakketten per woning, die paradoxaal genoeg juist industrialiseren mogelijk maken. Met naast Kees den Dekker ook inleidingen van Dirk Huibers (Octo) en Stefan Quak (Aeroscan).
 3 mei 2021 | 13:00-13:45 uur Hoe ontwikkel je robuuste en betrouwbare bouwstromen?
Wilt u in 45 minuten worden bijgepraat over,  Renovatiestromen.. van samenwerken naar een betrouwbare planning.

In nieuwbouw bundelen woningcorporaties al met succes bouwopdrachten om kosten te reduceren. In Drenthe deed Rob Hoogeveen van Actium hier goede ervaring mee op. De volgende stap is om dit idee op de lastige renovatie-opgave toe te passen. Wat moet je weten van je bezit? De Variabele ontwikkelde een tool waarmee dat gemakkelijker in beeld komt. In het Uptempo! lunchwebinar van 3 mei (13:00-13:45) vertelt Ludwig Smits er alles over en komt ook Lisanne Havenga van de TU-e aan het woord. Zij laat zien hoe al die verschillende huizen in te delen zijn in combinaties van een overzichtelijk aantal gelijksoortige componenten. Dit kan vraagbundeling in renovatie vergemakkelijken, met een aanzienlijk kostenvoordeel als resultaat. 

Met medewerking van:

 • De Variabele Nijmegen
 • Woningcorporatie Actium Assen
Deze sessie is terug te kijken via deze link
Er is een  online verslag gemaakt van deze sessie, zie deze link
En een te downloaden verslag met de Q&A; klik hier12 april 2021 | 13:00-13:45 uur hoe kunnen digitale tweelingen van woonhuizen helpen om bewoners enthousiast te krijgen voor vergaande verduurzaming van hun huis?
Woonconnect, ontzorger DLE en woningcorporatie Leystromen geven acte de présence in het lunchwebinar op maandag12 april van Uptempo! Onderwerp van gesprek: hoe kunnen digitale tweelingen van woonhuizen helpen om bewoners enthousiast te krijgen voor vergaande verduurzaming van hun huis? Ook aandacht voor financiering: een ESCo brengt een maandelijks bedrag in rekening bij de woningcorporatie, deze rekent het door als servicekosten op de huurnota. Bij gespikkeld bezit kan dezelfde ESCo de verduurzaming als gebouwgebonden dienst in rekening brengen bij de particuliere woningeigenaren.
 

 • Met medewerking van Woonconnect, DLE en woningcorporatie Leystromen
 • Kijk hier voor het verslag
 • Kijk hier terug


1 maart 2021 | 13:00-13:45 uur De invloed van balansventilatie op de warmtevraag terugdringing
Omdat uit een eerdere analyse van de mogelijkheid tot deelname aan de Renovatieversneller is gebleken dat de impact van balansventilatie met WTW op de warmtevraag groot is, besteden we hier aandacht aan in deze editie van de Uptempo! Lunchwebinars.

Wilt u in 45 minuten worden bijgepraat over dit thema? En welke goede voorbeelden Daniel Duijvestein van Endule, De Renovatieversneller en BDA (Brabantse Duurzaamheid Alliantie) hebben geholpen hierbij?
Volg dan het lunchwebinar van Uptempo! op 1 maart 2021 13:00u.
 

 • Met medewerking van Daniel Duijvestein
 • En voorbeelden van fabrikanten van Balansventilatiesystemen
 • Het verslag van deze sessie, vind je hier
 • Terugkijken kan via deze link

1 februari 2021 | 13:00-13:45 uur Strategische keuzes in corporatiebezit
Wilt u in 45 minuten worden bijgepraat over hoe je strategische keuzes maakt in corporatiebezit? En welke goede voorbeelden woningcorporatie De Alliantie hebben geholpen hierbij?
Volg dan het lunchwebinar van Uptempo! op 1 februari 2021 13:00u.
 

 • Met medewerking van Renske Zwart van de Alliantie
 • En voorbeelden van Maarten Kusters van Tsavo en Trude Buitenhuis van Eneco
 • Voor het verslag zie in het ander tabblad
 • Terugkijken van dit Lunchwebinar, klik hier


7 december 2020 | 13:00-13:45 uur | Het renoveren met prefab gevels bij grondgebonden woningen.
RC panels doet in dit Uptempo! lunchwebinar uit de doeken welke kostenreductie haalbaar is door opschaling van prefab gevelpanelen. Lenferink realiseerde voor Wonion Ulft een warmtevraag-reductie zonder de prefab gevels tot een EPV-waardige norm en kan dit tot 40% lagere prijs dan nu gangbaar (mits de aanpak opgeschaald wordt). Op maandag 7 december tussen 13:00u en 13:45 hoort u er alles over - rechtstreeks van de insiders!
Weten wat er allemaal bij komt kijken? En tot hoever kan je het product standaardiseren? Neem deel aan het lunchwebinar van Uptempo op maandag 7 december tussen 13:00 uur en 13:45 om snel bijgepraat te worden over deze werkwijze en waar de grenzen liggen.
 

 • Met medewerking van Lenferink, RC Panels en Wonion.
 • Kijk voor het verslag, de Q&A en terugkijken op de andere tabbladen 


2 november  2020 | 13:00-13:45 uur | Renoveren van ERA systeemflats naar een warmtevraag van < 70 kW/m2
Woningnood in de jaren 60 en 70: voortvarend werden er galerijflats neergezet, onder andere dankzij het ERA-concept. Even voortvarend moeten ze nu worden verduurzaamd. Maar hoe?


Woningcorporaties Vidomes en Duwo uit Delft gaan hun flats aanpakken en hopen daarbij op subsidie van De Renovatieversneller. Een aanpak die speciaal ontwikkeld is voor ERA-flats komt precies op het goede moment. Weten wat er allemaal bij komt kijken? Neem deel aan het lunchwebinar van Uptempo op maandag 2 november tussen 13:00 uur en 13:45 uur om snel bijgepraat te worden over deze

 doorbraak.

Met medewerking van Vidomes, Duwo, Era Contour en Giesbers Rotterdam5 oktober  2020 | 13:00-13:45 uur | Hoe goede bewonersparticipatie leidt tot zeer hoge deelname
Gasvrij-renovaties vereisen 70% instemming van huurders. Dat vereist beslissingen nemen zonder zekerheid of ze ook uitgevoerd kunnen worden. Maar het kan ook anders: Parteon en Thuisbaas lieten bewoners in Assendelft zelf kiezen of ze mee wilden doen. Het gevolg: een hoge deelname en geen weerstand. In het lunchwebinar van 5 november doen Gijs van Wijk (Thuisbaas) en Nina Bos (Parteon) uit de doeken hoe de proef verliep.

Neem deel aan het lunchwebinar van Uptempo op maandag 5 oktober tussen 13:00 uur en 13:45 om snel bijgepraat te worden over deze aanpak. Met medewerking van Thuisbaas en Parteon.7 september 2020 | 13:00-13:45 uur | Verduurzamen  in bestaande rijwoningen met stille warmtepompen
Met medewerking van Factory Zero en Goed Wonen Gemert

Een hoge flat van het gas afhalen zonder goede warmtebron in de buurt, hoe doe je dat? De Utrechtse corporatie BoEx ging de uitdaging aan. Met het Inside Out concept wordt de gevel benut voor opwek. Decentrale units voor temperatuurregeling en ventilatie zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. Op dergelijke daken is ook plek voor een PowerNEST van IBIS Power: zon en wind op een minimale oppervlakte met een maximale opbrengst. In dit interactieve lunchwebinar van drie kwartier delen Bo-Ex, Bos Installatiegroep, Powernest, Alkondor en Utrecht Sustainability Institute de geleerde lessen graag met u. Peter Linders houdt de vaart er voor u in!6 juli 2020 | 13:00-13:45 uur | Hoogbouw en flats innovatief exterieur aardgasvrij maken